แนวทางเวชปฏิบัติในผู้ป่วย COVID-19

แนวทางปฏิบัตินี้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ใช้ในการดูแลผู้ป่ วยผู้ใหญ่ที่ยืนยันติดเชื้อ (confirmed case) และ ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค โควิด 19 (PUI) หรือสงสัยว่าติดเชื้อโควิด 19 ชนิดรุนแรงที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจฉุกเฉิน (emergency endotracheal intubation) โดยความเห็นชอบของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

Continue Reading แนวทางเวชปฏิบัติในผู้ป่วย COVID-19

News – NSCCM2020

  • Post author:
  • Post category:NEWs

APACCM and NSCCM Date: 20th to 22nd November 2020 Venue: Hotel Soaltee Crowne Plaza, Kathmandu, Nepal

Continue Reading News – NSCCM2020

Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 5/2562

ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1-2 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น M ตึกเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Continue Reading Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 5/2562