สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564

  • Post author:
  • Post category:NEWs

ลงทะเบียนการประชุมวิชาการทางไกลสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ประจำปี 2564 หัวข้อ “CARE AT THE END OF LIFE” วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30-16.45 น.

Continue Reading สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564