เนื้อหานี้สำหรับการลงทะเบียนแบบชำระเงินเท่านั้น

ค่าลงทะเบียนเพื่อเข้าชมเนื้อหา 2,500 บาท

(ระยะเวลา 90 วัน)

เงื่อนไขการใช้งาน
1 ท่านจะสามารถใช้งาน username และ password ในการเข้าชมได้หลังจากทำการยืนยันการชำระเงิน
2 username และ password สามารถใช้ได้ 90 วัน หลังจากระบบตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา รพ. พระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 038-2-67132-9
ชื่อบัญชี “สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย”
ส่งสำเนาใบโอนเงินทาง 

e-mail: criticalcarethai@hotmail.com
แจ้งชื่อ-ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
โทร. 083-713-4043

e-mail: criticalcarethai@hotmail.com

ลงชื่อเข้าใช้งาน

[ultimatemember form_id=”709″]

ลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

*หลังจากระบบตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินแล้ว ระบบจะส่ง username และ password กลับไปยังท่านภายใน 24 ชม.