รายละเอียดการสนับสนุนประชุม

          “กำหนดประชุมจับสลากเลือกวันจัด lunch symposium และเลือกตำแหน่งบูธในวันที่ 10 มิถุนายน 2565  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอกชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา กองศัลยกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 รพ. พระมงกุฎเกล้า”