สมาคมฯ ขอแจ้งเปลี่ยน e-mail เป็น "criticalcarethai@hotmail.com"

Best of The Advanced BREATH

Best of The Advanced BREATH

เตรียมพบกับ workshop การช่วยหายใจที่สมบูรณ์ที่สุด รวมหัวข้อที่คัดเลือกแล้วจาก basic และ advanced BREATH 2-3 มีนาคม 2560

ECCC2017

13th Emirates Critical Care Conference. 6-8 April 2017, Event Center, Dubai Festival City, UAE.

 19th APCCCM 2016
หัวข้อหลักการประชุม “All about critical care” ในวันที่ 12-15 ตุลาคม 2559 ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นพร้อมกับ...
 Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 4/2559
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

TSCCM News

 ASIA VENTILATION FORUM
BASIC AND ADVANCED MECHANICAL VENTILATION WORKSHOP DATE: TUESDAY 11TH OCTOBER 2016 VENUE: 3RD FLOOR, AOR POR ROR BUILDING KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
 Pre-congress
"Criitcal Care Strategies to Improve Outcom in Complicated Surgical Patient" 16 กรกฎาคม 2559 แอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน.
 Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 3/2559
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมตั้งภรณ์พรรณ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช
 19th APCCCM 2016
SPONSOR PROSPECTUS : ขอเชิญบริษัท/ห้างร้านที่สนใจ ร่วมประชุมฟังคำชี้แจง เลือกตำแหน่งบูธ...
 สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการและการอบรมระยะสั้นประจำปี 2558 Critical Care Medicine 2015
: The Acute Care ระหว่างวันที่ 16,17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok...

รายการสินค้า

หนังสือ All About Critical Care: Toward critical care excell หนังสือ All About Critical Care: Toward critical care excell

(หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559) หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2559 โดยจัดหนังสือ...

  600.00  บาท
หนังสือ The Acute Care หนังสือ The Acute Care

หนังสือคู่มือการประชุมเล่มนี้ได้รวบรวมบทความซึ่งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี2558 เรียบเรียงขึ้น โดยได้จัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็น 13 กลุ่ม เพื่อ...

  600.00  บาท
หนังสือ รู้ไว้ก่อนไป ICU หนังสือ รู้ไว้ก่อนไป ICU

*หนังสือเล่มนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเวชบำบัดวิกฤตแบบกว้างๆให้แก่ประชาชนทั่วไป เนื้อหาต่างๆที่ปรากฏอยุ่ในหนังสือแต่ละบทเป็นเพียงความคิดเห็นจากความรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคลของ...

 199.00  บาท

CASE I : พญ. นันทิยา แพทยานันท์

A 60 year old female patient presented with fever and cough for 1 day

Case 2 : พญ. ณัฏฐิดา โอวัฒนาพานิช

A 27 years old male patient presented with motorcycle accident 1 hr PTA

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<
1. ECCC2017