หนังสือ ICU Survival Guidebook ฉบับพิมพ์ครั้งทีี่ 2

฿300.00

“หนังสือ ICU Survival guidebook เป็นหนังสือที่เหมาะกับแพทย์เวชปฏิบัติ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เริ่มต้นปฏิบัติงานใน ICU เพื่อประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยในความดูแลที่ข้างเตียงผู้ป่วยได้จริง จากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ได้รับความสนใจอย่างท่วมท้น ในฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ได้มีการปรับเพิ่มเนื้อหาที่สำคัญให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชิ้อ Corona virus อีกทั้งนำเอาข้อเสนอแนะจากผู้อ่านมาปรับแก้ไขบทความให้เนื้อหาทันสมัยยิ่งขึ้น แต่ยังคงแนวคิดเดิมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้คือ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย และรูปเล่มสวยงาม พร้อมทั้งมีแผนภูมิและรูปภาพเพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น”

SKU: B10 Category:

Description

ราคาปกเล่มละ 300.-บาท  ไม่คิดค่าส่ง

หนังสือ ICU Survival Guidebook ฉบับพิมพ์ครั้งทีี่ 2

—————————–

“หนังสือ ICU Survival guidebook เป็นหนังสือที่เหมาะกับแพทย์เวชปฏิบัติ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เริ่มต้นปฏิบัติงานใน ICU เพื่อประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยในความดูแลที่ข้างเตียงผู้ป่วยได้จริง จากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ได้รับความสนใจอย่างท่วมท้น ในฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ได้มีการปรับเพิ่มเนื้อหาที่สำคัญให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชิ้อ Corona virus อีกทั้งนำเอาข้อเสนอแนะจากผู้อ่านมาปรับแก้ไขบทความให้เนื้อหาทันสมัยยิ่งขึ้น แต่ยังคงแนวคิดเดิมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้คือ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย และรูปเล่มสวยงาม พร้อมทั้งมีแผนภูมิและรูปภาพเพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น”

มีจำหน่ายที่

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

หรือสั่งซื้อทาง website: www.criticalcarethai.org

การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา รพ. พระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 038-2-67132-9
ชื่อบัญชี “สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย”

ส่งสำเนาใบโอนเงินทาง e-mail: criticalcarethai@hotmail.com
หรือ โทรสาร 02-718-2255
แจ้งชื่อ-ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน และสำหรับส่งหนังสือ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
โทร. 083-713-4043; 02-718-2255 , e-mail: criticalcarethai@hotmail.com