หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials

฿275.00

*หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials เล่มนี้ได้จากการรวบรวมและกลั่นกรองงานวิจัย พร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ ซึ่งย่อยให้เหลือเฉพาะแก่นของศาสตร์นี้โดยเฉพาะ โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์และสถาบันการแพทย์ชั้นนำต่างๆ ของประเทศ …

“เนื่องด้วยมีข้อความบางส่วนในหนังสือฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ไม่เหมาะสม ทางสมาคมจึงงดการจำหน่าย และเรียกคืนหนังสือทั้งหมด ผู้ที่ซื้อไปแล้วขอให้จัดส่งคืนมาที่สมาคมฯ ทางสมาคมฯจะโอนเงินค่าหนังสือคืนตามราคาปกพร้อมค่าส่งให้”

Out of stock

SKU B06 Category

Description

“งดจำหน่ายชั่วคราว”

*หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials เล่มนี้ได้จากการรวบรวมและกลั่นกรองงานวิจัย พร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ ซึ่งย่อยให้เหลือเฉพาะแก่นของศาสตร์นี้โดยเฉพาะ โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์และสถาบันการแพทย์ชั้นนำต่างๆ ของประเทศ …

“เนื่องด้วยมีข้อความบางส่วนในหนังสือฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ไม่เหมาะสม ทางสมาคมจึงงดการจำหน่าย และเรียกคืนหนังสือทั้งหมด ผู้ที่ซื้อไปแล้วขอให้จัดส่งคืนมาที่สมาคมฯ ทางสมาคมฯจะโอนเงินค่าหนังสือคืนตามราคาปกพร้อมค่าส่งให้”

“สำหรับผู้ประสงค์จะขอคืนหนังสือ Click”

———————————————-

มีจำหน่ายที่

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
P.B. for Books
หรือสั่งซื้อทาง website: www.criticalcarethai.org

การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา รพ. พระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 038-2-67132-9
ชื่อบัญชี “สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย”

ส่งสำเนาใบโอนเงินทาง e-mail: criticalcarethai@hotmail.com
หรือ โทรสาร 02-718-2255
แจ้งชื่อ-ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน และสำหรับส่งหนังสือ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
โทร. 083-713-4043; 02-718-2255 , e-mail: criticalcarethai@hotmail.com