หนังสือ COVID and Crisis in Critical Care

฿800.00

“หนังสือ COVID and Crisis in Critical Care” หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย  โดยจัดหมวดหมู่เนื้อหาเป็นกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับ Scientific program ของงานประชุม เพื่อให้ผู้สนใจนำไปศึกษาด้วยตนเอง และประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในความรับผิดชอบ” 

SKU: B10-1 Category:

Description

ราคาปกเล่มละ 800.-บาท ไม่คิดค่าส่ง

หนังสือ COVID and Crisis in Critical Care

—————————–

“หนังสือ COVID and Crisis in Critical Care” หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย  โดยจัดหมวดหมู่เนื้อหาเป็นกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับ Scientific program ของงานประชุม เพื่อให้ผู้สนใจนำไปศึกษาด้วยตนเอง และประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในความรับผิดชอบ” 

มีจำหน่ายที่

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

หรือสั่งซื้อทาง website: www.criticalcarethai.org

การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา รพ. พระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 038-2-67132-9
ชื่อบัญชี “สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย”

ส่งสำเนาใบโอนเงินทาง e-mail: criticalcarethai@hotmail.com
หรือ โทรสาร 02-718-2255
แจ้งชื่อ-ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน และสำหรับส่งหนังสือ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
โทร. 083-713-4043; 02-718-2255 , e-mail: criticalcarethai@hotmail.com