ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์  ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายนนี้  ลงทะเบียนฟรี 
สามารถ scan QR code เพื่อลงทะเบียนหรือเข้าผ่าน link นี้ได้เลย
https://digitalconferences.co.in/smithsjune2021/#