วิดีทัศน์ Critical Care Board Review 2021

วิดีทัศน์ Critical Care Board Review 2021

อัพเดตส่วนที่เป็นการดูแลผู้ป่วยโควิด โดยวิทยากรจากสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย เปิดให้แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจเข้าชมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง (update พ.ค. 2564)

1. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด
   รศ.นพ. รังสรรค์ ภูรยานนทชัย (รพ. สงขลานครินทร์)

2. การรักษาโดยการช่วยหายใจในผู้ป่วยโควิด
   ผศ. พิเศษ พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม (รพ.จุฬาลงกรณ์)

3. การจัดเตรียมไอซียูให้พร้อมเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด
   รศ.นพ. ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล (รพ.ศิริราช)