วิดีทัศน์ วิธีจัดท่าคว่ำให้ผู้ป่วย Covid

วิธีจัดท่าคว่ำให้ผู้ป่วย Covid ที่ใส่ท่อช่วยหายใจ 

(สาธิตโดยผศ. พิเศษ พญ. ณับผลิกา กองพลพรหม และทีมแพทย์และพยาบาล รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย)