วารสาร


 

ชื่อเอกสาร

1

วารสารเวชบำบัดวิกฤต :  ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559

2

วารสารเวชบำบัดวิกฤต :  ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2559

3

วารสารเวชบำบัดวิกฤต :  ปีที่ 23 ฉบับที่ 1-2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558

4

วารสารเวชบำบัดวิกฤต :  ปีที่ 23 ฉบับที่ 1-2 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558

5

วารสารเวชบำบัดวิกฤต :  ปีที่ 22 ฉบับที่ 1-4 เดือนมกราคม - ธันวาคม 2557

6

วารสารเวชบำบัดวิกฤต :  ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556

 

Protocol Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 2/2561

วันพุธที่ 14 มีนาคม 61 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช

------------------------------------------------------ >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<< >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<<

-------------------------------------------------------

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<

TEXTBOOK OF CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY: ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต สนใจสามารถสั่งซื้อ ราคาเล่มละ 890 บาท ภายในประเทศส่งไปรษณีย์ฟรี !!! ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------