หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials

Print
*เล่มนี้ได้จากการรวบรวมและกลั่นกรองงานวิจัย พร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ ซึ่งย่อยให้เหลือเฉพาะแก่นของศาสตร์นี้โดยเฉพาะ
Sales price 460.00 บาท
Price / kg:
Description
ราคาเล่มละ 460.-บาท
หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials
 
---------------------------------------- 
 
หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials เล่มนี้ได้จากการรวบรวมและกลั่นกรองงานวิจัย พร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ ซึ่งย่อยให้เหลือเฉพาะแก่นของศาสตร์นี้โดยเฉพาะ โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์และสถาบันการแพทย์ชั้นนำต่างๆ ของประเทศ 
หนังสือได้ถูกปรับให้มีเนื้อหากระชับ เอื้อให้ผู้เรียนและผู้สนใจนำไปอ่านและศึกษาด้วยตนเองได้อย่างง่ายๆ มีแผนภูมิและรูปภาพประกอบเพื่อให้เหมาะที่จะจดจำนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบในการฝึกฝน “ศิลป์” ในการใช้เครื่องช่วยหายใจที่ข้างเตียงผู้ป่วยได้ต่อไป วัตถุประสงค์สำคัญคือ ให้ผู้เรียนและผู้สนใจได้ศึกษาศาสตร์นี้อย่างมีความสุขและสนุกกับศาสตร์นี้มากยิ่งขึ้น ในขณะที่ผู้ป่วยเองก็ได้รับการช่วยหายใจอย่างถูกวิธีไปด้วย
 
---------------------------------------- 
 
มีจำหน่ายที่           
1. สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5  ซอยศูนย์วิจัย  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
2. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. P.B. for Books 
4. หรือสั่งซื้อทาง website: www.criticalcarethai.org
 
การชำระเงิน
1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา รพ. พระมงกุฎเกล้า   
เลขที่ 038-2-67132-9 
ชื่อบัญชี “สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย”
 
2. ส่งสำเนาใบโอนเงินทาง e-mail: criticalcarethai@hotmail.com
หรือ โทรสาร 02-718-2255
แจ้งชื่อ-ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน  และสำหรับส่งหนังสือ
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 
สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
โทร. 083-713-4043; 02-718-2255 , e-mail: criticalcarethai@hotmail.com
 

Reviews

There are yet no reviews for this product.