หนังสือ The Acute Care

Print
*หนังสือคู่มือการประชุมเล่มนี้ได้รวบรวมบทความซึ่งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี2558 เรียบเรียงขึ้น โดยได้จัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็น 13 กลุ่ม เพื่อ...
Sales price 600.00 บาท
Price / kg:
Description

ราคาเล่มละ 600.-บาท

หนังสือ The Acute Care

 

---------------------------------------- 

*หนังสือคู่มือการประชุมเล่มนี้ได้รวบรวมบทความซึ่งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี2558 เรียบเรียงขึ้น โดยได้จัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็น 13 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ scientific program ของการประชุมในปีนี้ ได้แก่ Sepsis and septic shock, Shock & Fluid resuscitation, Monitoring, Thromboembolism disorders, Respiratory Critical Care, Neuro-critical care, Critical Care Nephrology, Pediatric Critical Care, Palliative Critical Care, Critical Care in Anesthesia & Surgery, Cardiopulmonary Resuscitation, Critical Care GI & Nutrition และ Miscellaneous ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง รวมทั้งใช้เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในความรับผิดชอบ*
 

 

---------------------------------------- 

 

 

มีจำหน่ายที่           

  1. สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5  ซอยศูนย์วิจัย  

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

  1. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  2. P.B. for Books 
  3. หรือสั่งซื้อทาง website: www.criticalcarethai.org

 

การชำระเงิน

  1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

สาขา รพ. พระมงกุฎเกล้า   

เลขที่ 038-2-67132-9 

ชื่อบัญชี “สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย”

จำนวน 600.-บาท (หกร้อยบาทถ้วน)

  1. ส่งสำเนาใบโอนเงินทาง e-mail: criticalcarethai@hotmail.com

หรือ โทรสาร 02-718-2255

แจ้งชื่อ-ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน  และสำหรับส่งหนังสือ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

โทร. 083-713-4043; 02-718-2255 , e-mail: criticalcarethai@hotmail.com

Reviews

There are yet no reviews for this product.