ขอเรียนเชิญบริษัท/ห้างร้าน ประชุมเลือกตำแหน่งบูธ
ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิศิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 กองศัลยกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า
หนังสือ CHOC
การดูแลระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะช็อก
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10
15-17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 หนังสือ ICU Everywhere
หนังสือ ICU Survival Guidebook

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.