ขอเรียนเชิญบริษัท/ห้างร้าน ประชุมเลือกตำแหน่งบูธ
ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิศิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 กองศัลยกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า
หนังสือ CHOC
การดูแลระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะช็อก
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10
15-17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 หนังสือ ICU Everywhere
หนังสือ ICU Survival Guidebook

Please enter the email address associated with your User account. Your username will be emailed to the email address on file.