------------------------------------------------------ >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<< >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<<

-------------------------------------------------------

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<

Part 1 - The Optimal Critical Care : Special Lecture Percutaneous Tracheostomy >>> รับชมเพิ่มเติม

TSCCM News

 ICU Everywhere
การประชุมวิชาการประจำปี 2561 Theme "ICU Everywhere" 19 - 22 ธันวาคม 2561 pending...
 CHOC 2018 (แผ่นพับ)
Comprehensive Hemodynamic Optimization in Critically ill patients. ห้องประชุมพร-จำนันท์ พิศกนก ชั้น17 ร.พ.พระมงกุฎเกล้า
 Pre-congress
BEST OF PREOPERATIVE CRITICAL CARE 2018 วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 Ban Bung Room, Ambassador city, จอมเทียน พัทยา
 CHOC 2018 (ลงทะเบียน)
Comprehensive Hemodynamic Optimization in Critically ill patients. ห้องประชุมพร-จำนันท์ พิศกนก ชั้น17 ร.พ.พระมงกุฎเกล้า

Protocol Interhospital Critical Care Conference

ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Core Lecture in Critical Care 2018

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม และวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12

------------------------------------------------------

อบรมวิชาการเรื่อง PSU SOUTHERN PAIN CONFERENCE ระหว่างวันที่ 12–13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- TEXTBOOK OF CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY: ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต สนใจสามารถสั่งซื้อ ราคาเล่มละ 890 บาท ภายในประเทศส่งไปรษณีย์ฟรี !!! ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------