ประกาศเรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

ประกาศเรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต รอบแรก >> คลิ๊ก file แนบ <<(จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์)

** เมื่อกรอกใบสมัครในระบบของแพทยสภาที่  http://www.tmc.or.th/tcgme  แล้ว  ขอความกรุณาผู้สมัคร

1.  โอนเงินค่าสมัคร 700.- บาท มาที่ 

บัญชี สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   

เลขที่ 038 2671 32 9

2.  ส่งเอกสารการสมัครและใบโอนเงินมาที่  "สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย"   

ที่อยู่  เลขที่  2 ชั้น อาคารเฉลิมประบารมี 50 ปี  ซ.ศูนย์วิจัย  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 

แขวงบางกะปี  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  น.ส.อมรลักษณ์  กันสิงห์  081-5613017

Protocol Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 2/2561

วันพุธที่ 14 มีนาคม 61 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

------------------------------------------------------- >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<< >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<<

-------------------------------------------------------

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<

TEXTBOOK OF CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY: ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต สนใจสามารถสั่งซื้อ ราคาเล่มละ 890 บาท ภายในประเทศส่งไปรษณีย์ฟรี !!! ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------