------------------------------------------------------ >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<< >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<<

-------------------------------------------------------

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<

Part 1 - The Optimal Critical Care : Special Lecture Percutaneous Tracheostomy >>> รับชมเพิ่มเติม

ประกาศเรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

ประกาศเรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต รอบแรก >> คลิ๊ก file แนบ <<(จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์)

** เมื่อกรอกใบสมัครในระบบของแพทยสภาที่  http://www.tmc.or.th/tcgme  แล้ว  ขอความกรุณาผู้สมัคร

1.  โอนเงินค่าสมัคร 700.- บาท มาที่ 

บัญชี สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   

เลขที่ 038 2671 32 9

2.  ส่งเอกสารการสมัครและใบโอนเงินมาที่  "สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย"   

ที่อยู่  เลขที่  2 ชั้น อาคารเฉลิมประบารมี 50 ปี  ซ.ศูนย์วิจัย  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 

แขวงบางกะปี  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  น.ส.อมรลักษณ์  กันสิงห์  081-5613017

Protocol Interhospital Critical Care Conference

ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Core Lecture in Critical Care 2018

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม และวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- TEXTBOOK OF CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY: ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต สนใจสามารถสั่งซื้อ ราคาเล่มละ 890 บาท ภายในประเทศส่งไปรษณีย์ฟรี !!! ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------